przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »

Jak podłączyć się do sieci   


Aby zostać odbiorcą ciepła z miejskiej sieci cieplnej należy skontaktować się z Działem Marketingu i Obsługi Odbiorcy, gdzie zostanie podana wstępna informacja o istniejących możliwościach technicznych podłączenia danego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Potencjalny odbiorca ciepła powinien wypełnić formularz "Informacja o możliwości przyłączenia do sieci miejskiej" (pobierz) .

Prawidłowo wypełniony formularz należy przesłać na adres emailowy lub złożyć w Sekretariacie PEC Sp. z o.o. W sytuacji, gdy właścicielami nieruchomości jest kilka osób należy również złożyć stosowne pełnomocnictwo współwłaścicieli dla osoby ich reprezentującej. PEC Sp. z o.o. odpowiada na złożone zapytanie.

Jeżeli istnieje możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej odbiorca składa do PEC Sp. z o.o. „Wniosek o wydanie warunków przyłączenia". W odpowiedzi na złożony wniosek odbiorca, w terminie do 30 dni otrzyma "Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej" określające miejsce i sposób włączenia do sieci oraz Umowę przyłączeniową. Podpisanie umowy przyłączeniowej stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych oraz kolejnych czynności zmierzających do realizacji budowy przyłącza Odbiorcy.

Umowa przyłączeniowa określa m.in.:

- zakres obowiązków Odbiorcy i PEC Sp. z o.o.,

- zasady odpłatności i fakturowania,

- termin realizacji i granice własności,

- odpowiedzialność za niedotrzymanie warunków umowy,

- pozostałe wymagane prawem elementy.

Odbiorca ponosi koszt budowy przyłącza wg "Stawek opłat za przyłączenie do sieci" zawartych w obowiązującej Taryfie dla ciepła. Aktualne stawki opłat za przyłączenie do sieci, w zależności od średnicy i długości przyłącza, znajdują się pod poniższym adresem:

Obsługa klienta -> Cenniki i stawki opłat

Stawki opłat stanowią 25% kosztów budowy przyłącza. Pozostałe 75% kosztów budowy przyłącza pokrywa dostawca czyli PEC Sp. z o.o. W razie konieczności budowy sieci ciepłowniczej lub zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilającej obiekt odbiorcy PEC Sp. z o.o. pokrywa 100% kosztów związanych z projektowaniem i budową ww. sieci lub instalacji.

Odbiorca na własny koszt wykonuje instalację wewnętrzną w budynku i w razie potrzeby węzeł cieplny. PEC na własny koszt instaluje licznik ciepła wraz z niezbędnymi dodatkowymi urządzeniami, wchodzącymi w skład układu pomiarowego. Szczegółowe i ostateczne warunki przyłączenia odbiorcy do sieci i zasady pokrywania kosztów przyłączenia zostają ustalone w Umowie przyłączeniowej.

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
tel. (Dyspozytor Pogotowia Ciepłowniczego): +48 33 84 222 84
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl