przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »

Cenniki i stawki opłat   


Podział odbiorców na grupy taryfowe

Lp. Symbol grupy odbiorców Charakterystyka grupy odbiorców
Węzły podłączone do sieci przedsiębiorstwa energetycznego
o parametrach 135/70
1 2 3
1. A odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez grupowe węzły cieplne, które wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi za tymi węzłami stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne
2. B odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez indywidualne węzły cieplne, które stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne
3. B1 odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez indywidualne węzły cieplne, które stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne - koszty energii elektrycznej po stronie odbiorcy
3. C odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez węzły cieplne, które stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorcę
4. D odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez grupowe węzły cieplne, które stanowią własność odbiorcy i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne, a zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorcę
5. E odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez indywidualne węzły cieplne, które stanowią własność odbiorcy a są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 01 sierpnia 2021r. obowiązują następujące stawki opłat i cen za ciepło:


STAWKI OPŁAT I CEN
obowiązujące od 01 sierpnia 2021 r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Ceny za zamówioną moc cieplną i ciepło
1 Grupa

Odbiorców
A
B
B1
C
D
E
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 239,96 7 675,15
2 Ciepło zł/GJ 30,77 37,85
  Opłaty przesyłowe i nośnik ciepła
1 SYNTHOS
Dwory 7
Sp. z o.o. s.j.
Grupa

Odbiorców
A
B
B1
C
D
E
Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,36 1,67
2 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 343,42 422,41
3 Nośnik ciepła zł/m3 13,20 16,24
4 PEC Sp. z o.o. Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 669,75 5 743,79
B 3 173,48 3 903,38
B1 3 081,88 3 790,71
C 2 423,44 2 980,83
D 3 203,57 3 940,39
E 2 440,11 3 001,34
5 PEC Sp. z o.o. Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 21,06 25,90
B 20,06 24,67
B1 19,97 24,56
C 13,81 16,99
D 15,08 18,55
E 15,46 19,02CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH

w PEC Spółka z o.o. w Oświęcimiu przyjęty uchwałą Zarządu Nr 7/2021 z dnia 25 listopada 2021r.
Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022r.

Lp. Opłata za jednostka netto brutto
  PEC Sp. z o.o. Oświęcim
1 dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła na wniosek Odbiorcy:      
- przerwanie zł/licznik 65,04 80,00
- wznowienie zł/licznik 65,04 80,00
2 sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zł/licznik 48,78 60,00
3 sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na stanowisku kontrolnym posiadającym zatwierdzenie Prezesa GUM (w przypadku uzasadnionej reklamacji zleceniodawca usługi jest zwolniony z poniesionych kosztów kontroli) zł/licznik 320,00 393,60
4 sprawdzenie prawidłowości odczytu ciepłomierza na zlecenie Odbiorcy zł/licznik 15,00 18,45
5 regulacja przepływu po zmianie mocy zamówionej zł/licznik 100,00 123,00
6 zerwanie lub naruszenie plomby założonej przez Dostawcę na układzie pomiarowym i nie zgłoszenie tego faktu przez Odbiorcę zł/licznik 250,00 307,50
7 jw. lecz w przypadku, gdy Odbiorca zgłosił zerwanie plomby Dostawcy zł/licznik 50,00 61,50
8 rozliczenie podlicznika będącego własnością Dostawcy zł/licznik/m-c 24,00 29,52
9 rozliczenie podlicznika będącego własnością Odbiorcy zł/licznik/m-c 12,00 14,76
10 wznowienie dostawy ciepła po wstrzymaniu dostaw, jeżeli przyczyną wstrzymania były przesłanki wynikające z art. 6b ustawy Prawo energetyczne zł/licznik 121,95 150,00
11 ponowne przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - wg kosztorysu -
12 eksploatacja instalacji wewnętrznej i urządzeń c.o. zł/m2/m-c 0,10 0,10 + VAT
13 eksploatacja instalacji wewnętrznej i urządzeń c.o. i c.w. zł/m2/m-c 0,15 0,15 + VATPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 01 kwietnia 2021r. Prezesa URE nr OKR.4210.48.2020.EŚ zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Oświęcimiu, stanowiąca część opłat za ciepło.
Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 16 kwietnia 2021r.


STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 16.04.2021 r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Ceny za zamówioną moc cieplną i ciepło
1 Grupa

Odbiorców
A
B
B1
C
D
E
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 5 728,87 7 046,51
2 Ciepło zł/GJ 28,23 34,72
  Opłaty przesyłowe i nośnik ciepła
1 SYNTHOS
Dwory 7
Sp. z o.o. s.j.
Grupa

Odbiorców
A
B
B1
C
D
E
Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,98 2,44
2 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 343,42 422,41
3 Nośnik ciepła zł/m3 12,08 14,86
4 PEC Sp. z o.o. Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 669,75 5 743,79
B 3 173,48 3 903,38
B1 3 081,88 3 790,71
C 2 423,44 2 980,83
D 3 203,57 3 940,39
E 2 440,11 3 001,34
5 PEC Sp. z o.o. Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 21,06 25,90
B 20,06 24,67
B1 19,97 24,56
C 13,81 16,99
D 15,08 18,55
E 15,46 19,02


Stawka opłat za przyłączenie do sieci obowiązująca od 16.04.2021 r.

Lp. Średnica rurociągu Stawka przyłączenia 1 mb sieci w zł (netto)
1. Dn 25 190,27
2. Dn 32 196,05
3. Dn 40 241,75
4. Dn 50 281,66
5. Dn 65 298,65

* * *
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 15 marca 2021r. Prezesa URE nr OKR.4210.53.2020.MG zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna, stanowiąca część opłat za ciepło.
Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 01 kwietnia 2021r.


STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 01.04.2021 r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 5 727,07 7 044,30
2 Ciepło zł/GJ 28,21 34,70
3 Nośnik ciepła zł/m3 12,08 14,86
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 343,42 422,41
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,98 2,44
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 509,32 5 546,46
B 3 043,35 3 743,32
C 2 362,51 2 905,89
D 3 045,12 3 745,50
E 2 379,97 2 927,36
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 20,45 25,15
B 19,40 23,86
C 13,24 16,29
D 14,61 17,97
E 14,78 18,18Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 12 listopada 2020r. Prezesa URE nr OKR.4210.30.2020.MGi zatwierdzone zostały zmiany w taryfie dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna, stanowiącej część opłat za ciepło. Zmiany w taryfie będą obowiązywać od dnia 01 grudnia 2020r.


STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 01.12.2020 r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 7 164,70 8 812,58
2 Ciepło zł/GJ 24,56 30,21
3 Nośnik ciepła zł/m3 12,08 14,86
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 309,40 380,56
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,24 1,53
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 509,32 5 546,46
B 3 043,35 3 743,32
C 2 362,51 2 905,89
D 3 045,12 3 745,50
E 2 379,97 2 927,36
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 20,45 25,15
B 19,40 23,86
C 13,24 16,29
D 14,61 17,97
E 14,78 18,18Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 14 lutego 2020 r. Prezesa URE nr OKR.4210.34.2019.MG zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna, stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 01 marca 2020 r.


STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 01.03.2020 r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 692,01 8 231,17
2 Ciepło zł/GJ 22,94 28,22
3 Nośnik ciepła zł/m3 11,29 13,89
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 309,40 380,56
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,24 1,53
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 509,32 5 546,46
B 3 043,35 3 743,32
C 2 362,51 2 905,89
D 3 045,12 3 745,50
E 2 379,97 2 927,36
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 20,45 25,15
B 19,40 23,86
C 13,24 16,29
D 14,61 17,97
E 14,78 18,18


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 11 grudnia 2019 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) nr OKR.4210.32.2019.EŚ zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2020 r. Treść taryfy: (plik: PDF, rozmiar: 939 317 B): dec-ure-pec_2019-12-11.pdf.

Treść decyzji URE zawierającej taryfę znajduje się także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE pod adresem: http://bip.ure.gov.pl/download/3/11754/PECOswiecim.pdfSTAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 01.01.2020 r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 304,75 7 754,84
2 Ciepło zł/GJ 21,60 26,57
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,63 13,07
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 279,85 344,22
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,14 1,40
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 509,32 5 546,46
B 3 043,35 3 743,32
C 2 362,51 2 905,89
D 3 045,12 3 745,50
E 2 379,97 2 927,36
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 20,45 25,15
B 19,40 23,86
C 13,24 16,29
D 14,61 17,97
E 14,78 18,18


Stawki opłat za przyłączenie do sieci
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu obowiązujące od 01.01.2020 r.

Lp. Średnica rurociągu Stawka przyłączenia 1 mb sieci w zł (netto)
1. Dn 25 189,72
2. Dn 32 193,23
3. Dn 40 238,71
4. Dn 50 280,52
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 15 grudnia 2018 r. Prezesa URE nr OKR-4210-16(10)/2018/3273/XIII/TK zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 15 stycznia 2019 r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 15.01.2019 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 304,75 7 754,84
2 Ciepło zł/GJ 21,60 26,57
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,63 13,07
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 279,85 344,22
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,14 1,40
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 426,64 5 444,77
B 2 885,35 3 548,98
C 2 339,94 2 878,13
D 3 012,73 3 705,66
E 2 353,61 2 894,94
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 20,02 24,62
B 19,01 23,38
C 12,65 15,56
D 13,92 17,12
E 14,11 17,36
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 26 listopada 2018 r. Prezesa URE nr OKR-4210-24(11)/2018/187/XV/UJN została zatwierdzona taryfa dla ciepła. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 12 grudnia 2018 r. (plik: PDF, rozmiar: 5 367 871 B): dec-ure-pec_2018-11-26.pdfSTAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 12.12.2018 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 311,53 7 763,18
2 Ciepło zł/GJ 21,59 26,56
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,63 13,07
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 342,66 421,47
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,38 1,70
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 426,64 5 444,77
B 2 885,35 3 548,98
C 2 339,94 2 878,13
D 3 012,73 3 705,66
E 2 353,61 2 894,94
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 20,02 24,62
B 19,01 23,38
C 12,65 15,56
D 13,92 17,12
E 14,11 17,36


Stawka opłat za przyłączenie do sieci obowiązująca od 12 grudnia 2018 r.

Lp. Średnica rurociągu Stawka przyłączenia 1 mb sieci w zł (netto)
1. Dn 25 186,08
2. Dn 32 190,49
3. Dn 40 231,36
4. Dn 50 273,36
5. Dn 65 291,34
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 05 stycznia 2018r. Prezesa URE nr OKR-4210-49(6)/2017/2018/175/XIVA/JPI1 została wprowadzona stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 26 stycznia 2018 r.Stawka opłat za przyłączenie do sieci obowiązująca od 26 stycznia 2018 r.

Lp. Średnica rurociągu Stawka przyłączenia 1 mb sieci w zł (netto)
1. DN 25 186,08


DECYZJA NR OKR-4210-28(11)/2017/187/XIV/JI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedziba w Oswiecimiu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego pozycja 6191) (plik: PDF, rozmiar: 648 313 B): dec-ure-pec_2017-10-06.pdfDECYZJA NR OKR-4210-49(6)/2017/2018/175/XIVA/JPI1 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego pozycja 401) (plik: PDF, rozmiar: 767 261 B): dec-ure-pec_2018-01-11.pdf
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 03 października 2017r. Prezesa URE nr OKR-4210-28(11)/2017/187/XIV/JI zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 21 października 2017r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 21.10.2017 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 311,53 7 763,18
2 Ciepło zł/GJ 21,59 26,56
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,63 13,07
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 342,66 421,47
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,38 1,70
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 1 158,67 1 425,16
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 4,72 5,81
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 356,66 5 358,69
B 2 799,43 3 443,30
C 2 248,50 2 765,66
D 3 153,22 3 878,46
E 2 261,24 2 781,33
F 2 677,07 3 292,80
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 20,00 24,60
B 19,02 23,39
C 12,73 15,66
D 13,46 16,56
E 14,18 17,44
F 13,76 16,92


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 06 lipca 2017r. Prezesa URE nr OKR-4210-7(9)/2017/3273/XII/JM zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 21 sierpnia 2017r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 21.08.2017 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 311,53 7 763,18
2 Ciepło zł/GJ 21,59 26,56
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,63 13,07
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 342,66 421,47
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,38 1,70
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 1 158,67 1 425,16
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 4,72 5,81
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 286,92 5 272,91
B 2 809,22 3 455,34
C 2 223,13 2 734,45
D 3 183,15 3 915,27
E 2 236,78 2 751,24
F 2 499,50 3 074,39
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 19,77 24,32
B 18,79 23,11
C 12,66 15,57
D 13,08 16,09
E 14,13 17,38
F 12,75 15,68
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa URE nr OKR-4210-13(8)/2016/187/XIII/EŚ z dnia 18 lipca 2016 r. zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 04 sierpnia 2016 r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 04.08.2016 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 405,38 7 878,62
2 Ciepło zł/GJ 21,89 26,93
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,78 13,26
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 399,28 491,11
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,59 1,96
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 1 779,07 2 188,26
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 6,75 8,30
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 286,92 5 272,91
B 2 809,22 3 455,34
C 2 223,13 2 734,45
D 3 183,15 3 915,27
E 2 236,78 2 751,24
F 2 499,50 3 074,39
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 19,77 24,32
B 18,79 23,11
C 12,66 15,57
D 13,08 16,09
E 14,13 17,38
F 12,75 15,68


Stawki opłat za przyłączenie do sieci obowiązujące od 04 sierpnia 2016 r.

Lp. Średnica rurociągu Stawka przyłączenia 1 mb sieci w zł (netto)
1. DN 25 181,70
2. DN 32 190,10
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 24 marca 2016r. Prezesa URE nr OKR-4210-33(20)/2015/2016/3273/XI/RF zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 19 kwietnia 2016r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 19.04.2016 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 405,38 7 878,62
2 Ciepło zł/GJ 21,89 26,93
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,78 13,26
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 399,28 491,11
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,59 1,96
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 1 779,07 2 188,26
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 6,75 8,30
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 235,80 5 210,03
B 2 785,31 3 425,93
C 2 308,49 2 839,44
D 3 298,84 4 057,57
E 2 318,05 2 851,20
F 1 992,72 2 451,05
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 19,05 23,43
B 18,06 22,21
C 12,02 14,78
D 12,39 15,24
E 13,45 16,54
F 12,52 15,40
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa URE nr OKR-4210-42(15)/2014/2015/187/XII/WK z dnia 27 lutego 2015r. zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 18 marca 2015r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 18.03.2015 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 032,80 7 420,34
2 Ciepło zł/GJ 20,61 25,35
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,15 12,48
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 467,79 575,38
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,80 2,21
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 2 060,51 2 534,43
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 7,46 9,18
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 235,80 5 210,03
B 2 785,31 3 425,95
C 2 308,49 2 839,44
D 3 298,84 4 057,57
E 2 318,05 2 851,20
F 1 992,72 2 451,05
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 19,05 23,43
B 18,06 22,21
C 12,02 14,78
D 12,39 15,24
E 13,45 16,54
F 12,52 15,40STAWKI OPŁAT I CEN
obowiązuje od 11-09-2014r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 032,80 7 420,34
2 Ciepło zł/GJ 20,61 25,35
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,15 12,48
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczn zł/MW/m-c 467,79 575,38
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,80 2,21
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 115,83 5 062,47
B 2 759,72 3 394,46
C 2 273,44 2 796,33
D 3 270,56 4 022,79
E 2 279,96 2 804,35
2 A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 17,64 21,70
B 17,80 21,89
C 11,18 13,75
D 11,83 14,55
E 12,89 15,85
3 Stawka opłaty zastępczej
na podstawie ustawy o efektywności energetycznej
zł/GJ 0,19 0,23STAWKI OPŁAT I CEN
obowiązuje od 01-11-2013r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. S.K.A w Oświęcimiu
1 Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 5 707,79 7 020,58
2 Ciepło zł/GJ 19,50 23,99
3 Nośnik ciepła zł/m3 9,60 11,81
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczn zł/MW/m-c 587,27 722,34
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 2,27 2,79
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 115,83 5 062,47
B 2 759,72 3 394,46
C 2 273,44 2 796,33
D 3 270,56 4 022,79
E 2 279,96 2 804,35
2 A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 17,64 21,70
B 17,80 21,89
C 11,18 13,75
D 11,83 14,55
E 12,89 15,85
3 Stawka opłaty zastępczej
na podstawie ustawy o efektywności energetycznej
zł/GJ 0,19 0,23STAWKI OPŁAT I CEN
obowiązuje od 20-04-2013r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. S.K.A w Oświęcimiu
1 Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 5 707,79 7 020,58
2 Ciepło zł/GJ 19,50 23,99
3 Nośnik ciepła zł/m3 9,60 11,81
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczn zł/MW/m-c 587,27 722,34
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 2,27 2,79
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 3 840,60 4 723,94
B 2 667,04 3 280,46
C 2 136,11 2 627,42
D 3 034,08 3 731,92
E 2 146,77 2 640,53
2 A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 17,00 20,91
B 17,10 21,03
C 10,84 13,33
D 11,51 14,16
E 12,52 15,40Pobierz tabelę opłat PEC Oświęcim (PDF)
Pobierz taryfę dla ciepła PEC Sp. z o.o.(PDF)
Pobierz taryfę dla ciepła Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. SKA(PDF)
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
tel. (Dyspozytor Pogotowia Ciepłowniczego): +48 33 84 222 84
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl