przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »
Cenniki i stawki opłat   


Podział odbiorców na grupy taryfowe

Lp. Symbol grupy odbiorców Charakterystyka grupy odbiorców
Węzły podłączone do sieci przedsiębiorstwa energetycznego
o parametrach 135/70
1 2 3
1. A odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez grupowe węzły cieplne, które wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi za tymi węzłami stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne
2. B odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez indywidualne węzły cieplne, które stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne
3. C odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez węzły cieplne, które stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorcę
4. D odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez grupowe węzły cieplne, które stanowią własność odbiorcy i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne, a zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorcę
5. E odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez indywidualne węzły cieplne, które stanowią własność odbiorcy a są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne


Lp. Symbol grupy odbiorców Charakterystyka grupy odbiorców
Węzły podłączone do sieci przedsiębiorstwa ciepłowniczego
o parametrach 130/80
1 2 3
1. F odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez węzły cieplne, które stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorcę, a przyłącze do węzła stanowi własność i jest eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 03 października 2017r. Prezesa URE nr OKR-4210-28(11)/2017/187/XIV/JI zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 21 października 2017r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 21.10.2017 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 311,53 7 763,18
2 Ciepło zł/GJ 21,59 26,56
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,63 13,07
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 342,66 421,47
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,38 1,70
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 1 158,67 1 425,16
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 4,72 5,81
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 356,66 5 358,69
B 2 799,43 3 443,30
C 2 248,50 2 765,66
D 3 153,22 3 878,46
E 2 261,24 2 781,33
F 2 677,07 3 292,80
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 20,00 24,60
B 19,02 23,39
C 12,73 15,66
D 13,46 16,56
E 14,18 17,44
F 13,76 16,92


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 06 lipca 2017r. Prezesa URE nr OKR-4210-7(9)/2017/3273/XII/JM zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 21 sierpnia 2017r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 21.08.2017 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 311,53 7 763,18
2 Ciepło zł/GJ 21,59 26,56
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,63 13,07
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 342,66 421,47
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,38 1,70
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 1 158,67 1 425,16
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 4,72 5,81
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 286,92 5 272,91
B 2 809,22 3 455,34
C 2 223,13 2 734,45
D 3 183,15 3 915,27
E 2 236,78 2 751,24
F 2 499,50 3 074,39
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 19,77 24,32
B 18,79 23,11
C 12,66 15,57
D 13,08 16,09
E 14,13 17,38
F 12,75 15,68
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa URE nr OKR-4210-13(8)/2016/187/XIII/EŚ z dnia 18 lipca 2016 r. zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 04 sierpnia 2016 r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 04.08.2016 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 405,38 7 878,62
2 Ciepło zł/GJ 21,89 26,93
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,78 13,26
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 399,28 491,11
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,59 1,96
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 1 779,07 2 188,26
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 6,75 8,30
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 286,92 5 272,91
B 2 809,22 3 455,34
C 2 223,13 2 734,45
D 3 183,15 3 915,27
E 2 236,78 2 751,24
F 2 499,50 3 074,39
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 19,77 24,32
B 18,79 23,11
C 12,66 15,57
D 13,08 16,09
E 14,13 17,38
F 12,75 15,68


Stawki opłat za przyłączenie do sieci obowiązujące od 04 sierpnia 2016 r.

Lp. Średnica rurociągu Stawka przyłączenia 1 mb sieci w zł (netto)
1. DN 25 181,70
2. DN 32 190,10
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 24 marca 2016r. Prezesa URE nr OKR-4210-33(20)/2015/2016/3273/XI/RF zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 19 kwietnia 2016r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 19.04.2016 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 405,38 7 878,62
2 Ciepło zł/GJ 21,89 26,93
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,78 13,26
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 399,28 491,11
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,59 1,96
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 1 779,07 2 188,26
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 6,75 8,30
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 235,80 5 210,03
B 2 785,31 3 425,93
C 2 308,49 2 839,44
D 3 298,84 4 057,57
E 2 318,05 2 851,20
F 1 992,72 2 451,05
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 19,05 23,43
B 18,06 22,21
C 12,02 14,78
D 12,39 15,24
E 13,45 16,54
F 12,52 15,40
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa URE nr OKR-4210-42(15)/2014/2015/187/XII/WK z dnia 27 lutego 2015r. zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 18 marca 2015r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 18.03.2015 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 032,80 7 420,34
2 Ciepło zł/GJ 20,61 25,35
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,15 12,48
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 467,79 575,38
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,80 2,21
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 2 060,51 2 534,43
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 7,46 9,18
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 235,80 5 210,03
B 2 785,31 3 425,95
C 2 308,49 2 839,44
D 3 298,84 4 057,57
E 2 318,05 2 851,20
F 1 992,72 2 451,05
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 19,05 23,43
B 18,06 22,21
C 12,02 14,78
D 12,39 15,24
E 13,45 16,54
F 12,52 15,40STAWKI OPŁAT I CEN
obowiązuje od 11-09-2014r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 032,80 7 420,34
2 Ciepło zł/GJ 20,61 25,35
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,15 12,48
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczn zł/MW/m-c 467,79 575,38
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,80 2,21
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 115,83 5 062,47
B 2 759,72 3 394,46
C 2 273,44 2 796,33
D 3 270,56 4 022,79
E 2 279,96 2 804,35
2 A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 17,64 21,70
B 17,80 21,89
C 11,18 13,75
D 11,83 14,55
E 12,89 15,85
3 Stawka opłaty zastępczej
na podstawie ustawy o efektywności energetycznej
zł/GJ 0,19 0,23STAWKI OPŁAT I CEN
obowiązuje od 01-11-2013r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. S.K.A w Oświęcimiu
1 Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 5 707,79 7 020,58
2 Ciepło zł/GJ 19,50 23,99
3 Nośnik ciepła zł/m3 9,60 11,81
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczn zł/MW/m-c 587,27 722,34
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 2,27 2,79
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 115,83 5 062,47
B 2 759,72 3 394,46
C 2 273,44 2 796,33
D 3 270,56 4 022,79
E 2 279,96 2 804,35
2 A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 17,64 21,70
B 17,80 21,89
C 11,18 13,75
D 11,83 14,55
E 12,89 15,85
3 Stawka opłaty zastępczej
na podstawie ustawy o efektywności energetycznej
zł/GJ 0,19 0,23STAWKI OPŁAT I CEN
obowiązuje od 20-04-2013r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. S.K.A w Oświęcimiu
1 Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 5 707,79 7 020,58
2 Ciepło zł/GJ 19,50 23,99
3 Nośnik ciepła zł/m3 9,60 11,81
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczn zł/MW/m-c 587,27 722,34
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 2,27 2,79
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 3 840,60 4 723,94
B 2 667,04 3 280,46
C 2 136,11 2 627,42
D 3 034,08 3 731,92
E 2 146,77 2 640,53
2 A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 17,00 20,91
B 17,10 21,03
C 10,84 13,33
D 11,51 14,16
E 12,52 15,40CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH

przyjęty uchwałą Zarządu Nr IV/13/2013 z dnia 22 listopada 2013r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła      
Przerwanie zł/licznik 56,91 70,00
Wznowienie zł/licznik 56,91 70,00
2 Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zł/licznik 45,53 56,00
3 Rozliczenie podlicznika - lokale zł/licznik/mc 19,00 23,37
4 Rozliczenie podlicznika - pomieszczenia zł/licznik/mc 10,00 12,30
5 Regulacja przepływu po zmianie mocy zamówionej zł/licznik 20,33 25,00
6 Sprawdzenie prawidłowości odczytu ciepłomierza na zlecenie Odbiorcy zł/licznik 12,20 15,00
7 Ponowne podłączenie do sieci ciepłowniczej zł/licznik 81,31 100,00
8 Ponowne podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku przebudowy przyłącza - wg kosztorysu -Pobierz tabelę opłat PEC Oświęcim (PDF)
Pobierz taryfę dla ciepła PEC Sp. z o.o.(PDF)
Pobierz taryfę dla ciepła Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. SKA(PDF)
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda
  Czy wiesz, że...
Zobacz wszystko »


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
TUV BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl