przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »

Cenniki i stawki opłat   


Podział odbiorców na grupy taryfowe

Lp. Symbol grupy odbiorców Charakterystyka grupy odbiorców
Węzły podłączone do sieci przedsiębiorstwa energetycznego
o parametrach 135/70
1 2 3
1. A odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez grupowe węzły cieplne, które wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi za tymi węzłami stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne
2. B odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez indywidualne węzły cieplne, które stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne
3. C odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez węzły cieplne, które stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorcę
4. D odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez grupowe węzły cieplne, które stanowią własność odbiorcy i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne, a zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorcę
5. E odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest poprzez indywidualne węzły cieplne, które stanowią własność odbiorcy a są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 15 grudnia 2018 r. Prezesa URE nr OKR-4210-16(10)/2018/3273/XIII/TK zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 15 stycznia 2019 r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 15.01.2019 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 304,75 7 754,84
2 Ciepło zł/GJ 21,60 26,57
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,63 13,07
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 279,85 344,22
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,14 1,40
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 426,64 5 444,77
B 2 885,35 3 548,98
C 2 339,94 2 878,13
D 3 012,73 3 705,66
E 2 353,61 2 894,94
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 20,02 24,62
B 19,01 23,38
C 12,65 15,56
D 13,92 17,12
E 14,11 17,36
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 26 listopada 2018 r. Prezesa URE nr OKR-4210-24(11)/2018/187/XV/UJN została zatwierdzona taryfa dla ciepła. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 12 grudnia 2018 r. (plik: PDF, rozmiar: 5 367 871 B): dec-ure-pec_2018-11-26.pdfSTAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 12.12.2018 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 311,53 7 763,18
2 Ciepło zł/GJ 21,59 26,56
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,63 13,07
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 342,66 421,47
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,38 1,70
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 426,64 5 444,77
B 2 885,35 3 548,98
C 2 339,94 2 878,13
D 3 012,73 3 705,66
E 2 353,61 2 894,94
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 20,02 24,62
B 19,01 23,38
C 12,65 15,56
D 13,92 17,12
E 14,11 17,36


Stawka opłat za przyłączenie do sieci obowiązująca od 12 grudnia 2018 r.

Lp. Średnica rurociągu Stawka przyłączenia 1 mb sieci w zł (netto)
1. Dn 25 186,08
2. Dn 32 190,49
3. Dn 40 231,36
4. Dn 50 273,36
5. Dn 65 291,34
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 05 stycznia 2018r. Prezesa URE nr OKR-4210-49(6)/2017/2018/175/XIVA/JPI1 została wprowadzona stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 26 stycznia 2018 r.Stawka opłat za przyłączenie do sieci obowiązująca od 26 stycznia 2018 r.

Lp. Średnica rurociągu Stawka przyłączenia 1 mb sieci w zł (netto)
1. DN 25 186,08


DECYZJA NR OKR-4210-28(11)/2017/187/XIV/JI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedziba w Oswiecimiu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego pozycja 6191) (plik: PDF, rozmiar: 648 313 B): dec-ure-pec_2017-10-06.pdfDECYZJA NR OKR-4210-49(6)/2017/2018/175/XIVA/JPI1 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego pozycja 401) (plik: PDF, rozmiar: 767 261 B): dec-ure-pec_2018-01-11.pdf
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 03 października 2017r. Prezesa URE nr OKR-4210-28(11)/2017/187/XIV/JI zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 21 października 2017r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 21.10.2017 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 311,53 7 763,18
2 Ciepło zł/GJ 21,59 26,56
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,63 13,07
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 342,66 421,47
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,38 1,70
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 1 158,67 1 425,16
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 4,72 5,81
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 356,66 5 358,69
B 2 799,43 3 443,30
C 2 248,50 2 765,66
D 3 153,22 3 878,46
E 2 261,24 2 781,33
F 2 677,07 3 292,80
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 20,00 24,60
B 19,02 23,39
C 12,73 15,66
D 13,46 16,56
E 14,18 17,44
F 13,76 16,92


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 06 lipca 2017r. Prezesa URE nr OKR-4210-7(9)/2017/3273/XII/JM zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 21 sierpnia 2017r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 21.08.2017 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 311,53 7 763,18
2 Ciepło zł/GJ 21,59 26,56
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,63 13,07
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 342,66 421,47
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,38 1,70
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 1 158,67 1 425,16
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 4,72 5,81
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 286,92 5 272,91
B 2 809,22 3 455,34
C 2 223,13 2 734,45
D 3 183,15 3 915,27
E 2 236,78 2 751,24
F 2 499,50 3 074,39
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 19,77 24,32
B 18,79 23,11
C 12,66 15,57
D 13,08 16,09
E 14,13 17,38
F 12,75 15,68
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa URE nr OKR-4210-13(8)/2016/187/XIII/EŚ z dnia 18 lipca 2016 r. zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 04 sierpnia 2016 r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 04.08.2016 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 405,38 7 878,62
2 Ciepło zł/GJ 21,89 26,93
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,78 13,26
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 399,28 491,11
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,59 1,96
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 1 779,07 2 188,26
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 6,75 8,30
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 286,92 5 272,91
B 2 809,22 3 455,34
C 2 223,13 2 734,45
D 3 183,15 3 915,27
E 2 236,78 2 751,24
F 2 499,50 3 074,39
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 19,77 24,32
B 18,79 23,11
C 12,66 15,57
D 13,08 16,09
E 14,13 17,38
F 12,75 15,68


Stawki opłat za przyłączenie do sieci obowiązujące od 04 sierpnia 2016 r.

Lp. Średnica rurociągu Stawka przyłączenia 1 mb sieci w zł (netto)
1. DN 25 181,70
2. DN 32 190,10
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 24 marca 2016r. Prezesa URE nr OKR-4210-33(20)/2015/2016/3273/XI/RF zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 19 kwietnia 2016r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 19.04.2016 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 405,38 7 878,62
2 Ciepło zł/GJ 21,89 26,93
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,78 13,26
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 399,28 491,11
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,59 1,96
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 1 779,07 2 188,26
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 6,75 8,30
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 235,80 5 210,03
B 2 785,31 3 425,93
C 2 308,49 2 839,44
D 3 298,84 4 057,57
E 2 318,05 2 851,20
F 1 992,72 2 451,05
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 19,05 23,43
B 18,06 22,21
C 12,02 14,78
D 12,39 15,24
E 13,45 16,54
F 12,52 15,40
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa URE nr OKR-4210-42(15)/2014/2015/187/XII/WK z dnia 27 lutego 2015r. zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. stanowiąca część opłat za ciepło. Nowa taryfa będzie obowiązywała od dnia 18 marca 2015r.STAWKI OPŁAT I CEN
SYNTHOS DWORY 7 Sp. z o.o. s.j. i PEC Spółka z o.o. Oświęcim obowiązujących od 18.03.2015 r.


Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A
B
C
D
E
F
Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 032,80 7 420,34
2 Ciepło zł/GJ 20,61 25,35
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,15 12,48
4 A B C
D E
Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 467,79 575,38
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,80 2,21
6 F Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 2 060,51 2 534,43
7 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 7,46 9,18
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 235,80 5 210,03
B 2 785,31 3 425,95
C 2 308,49 2 839,44
D 3 298,84 4 057,57
E 2 318,05 2 851,20
F 1 992,72 2 451,05
2 Grupa

Odbiorców
A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 19,05 23,43
B 18,06 22,21
C 12,02 14,78
D 12,39 15,24
E 13,45 16,54
F 12,52 15,40STAWKI OPŁAT I CEN
obowiązuje od 11-09-2014r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. s.j. w Oświęcimiu
1 Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 6 032,80 7 420,34
2 Ciepło zł/GJ 20,61 25,35
3 Nośnik ciepła zł/m3 10,15 12,48
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczn zł/MW/m-c 467,79 575,38
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 1,80 2,21
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 115,83 5 062,47
B 2 759,72 3 394,46
C 2 273,44 2 796,33
D 3 270,56 4 022,79
E 2 279,96 2 804,35
2 A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 17,64 21,70
B 17,80 21,89
C 11,18 13,75
D 11,83 14,55
E 12,89 15,85
3 Stawka opłaty zastępczej
na podstawie ustawy o efektywności energetycznej
zł/GJ 0,19 0,23STAWKI OPŁAT I CEN
obowiązuje od 01-11-2013r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. S.K.A w Oświęcimiu
1 Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 5 707,79 7 020,58
2 Ciepło zł/GJ 19,50 23,99
3 Nośnik ciepła zł/m3 9,60 11,81
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczn zł/MW/m-c 587,27 722,34
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 2,27 2,79
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 4 115,83 5 062,47
B 2 759,72 3 394,46
C 2 273,44 2 796,33
D 3 270,56 4 022,79
E 2 279,96 2 804,35
2 A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 17,64 21,70
B 17,80 21,89
C 11,18 13,75
D 11,83 14,55
E 12,89 15,85
3 Stawka opłaty zastępczej
na podstawie ustawy o efektywności energetycznej
zł/GJ 0,19 0,23STAWKI OPŁAT I CEN
obowiązuje od 20-04-2013r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  Synthos Dwory 7 Sp z o.o. S.K.A w Oświęcimiu
1 Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 5 707,79 7 020,58
2 Ciepło zł/GJ 19,50 23,99
3 Nośnik ciepła zł/m3 9,60 11,81
4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczn zł/MW/m-c 587,27 722,34
5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 2,27 2,79
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 A Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 3 840,60 4 723,94
B 2 667,04 3 280,46
C 2 136,11 2 627,42
D 3 034,08 3 731,92
E 2 146,77 2 640,53
2 A Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 17,00 20,91
B 17,10 21,03
C 10,84 13,33
D 11,51 14,16
E 12,52 15,40CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH

przyjęty uchwałą Zarządu Nr IV/13/2013 z dnia 22 listopada 2013r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto
  PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu
1 Dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła      
Przerwanie zł/licznik 56,91 70,00
Wznowienie zł/licznik 56,91 70,00
2 Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zł/licznik 45,53 56,00
3 Rozliczenie podlicznika - lokale zł/licznik/mc 19,00 23,37
4 Rozliczenie podlicznika - pomieszczenia zł/licznik/mc 10,00 12,30
5 Regulacja przepływu po zmianie mocy zamówionej zł/licznik 20,33 25,00
6 Sprawdzenie prawidłowości odczytu ciepłomierza na zlecenie Odbiorcy zł/licznik 12,20 15,00
7 Ponowne podłączenie do sieci ciepłowniczej zł/licznik 81,31 100,00
8 Ponowne podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku przebudowy przyłącza - wg kosztorysu -Pobierz tabelę opłat PEC Oświęcim (PDF)
Pobierz taryfę dla ciepła PEC Sp. z o.o.(PDF)
Pobierz taryfę dla ciepła Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. SKA(PDF)
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl