przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »

Rys historyczny   


Początki zorganizowanego ciepłownictwa w Oświęcimiu przypadają na lata 40-ste XX wieku, kiedy to w ramach budowy osiedla mieszkaniowego dla budowniczych i specjalistów Zakładów Buna Werke wybudowano dwie kotłownie zdalaczynne dla potrzeb centralnego ogrzewania zlokalizowane w budynkach przy ul. Kopernika 2 i ul. Partyzantów 1.

W latach 50-tych po uruchomieniu Elektrociepłowni, wybudowano sieć od Elektrociepłowni do osiedla mieszkaniowego z rur betonowych, którą dostarczano ciepło do istniejących i wznoszonych budynków.

Kotłownie zdalaczynne w budynkach przy ul. Kopernika 2 i ul. Partyzantów 1 zamknięto (zlikwidowano).
Sieć podziemna z rur betonowych po ok. 10 latach eksploatacji zaczęła wykazywać znaczną awaryjność, wobec czego na początku lat 60-tych wybudowano nową napowietrzną i podziemną sieć z rur stalowych, która remontowana i modernizowana funkcjonuje do dzisiaj.

Wtedy też powołano pierwszą zorganizowaną formę zarządzania układem grzewczym na terenie Oświęcimia. Był to Zakład Ciepłowniczy funkcjonujący w strukturach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Siedzibą Zakładu był obiekt dawnej kotłowni przy ul. Kopernika 2. Pierwszym kierownikiem Zakładu Ciepłowniczego został inżynier Julian Kołodziej. Po nim kierownictwo Zakładem w roku 1972 przejął inżynier Adam Wesołowski, który kierował nim do roku 2007. Od roku 2007 do chwili obecnej Prezesem Zarządu Spółki jest magister inżynier Krzysztof Piekiełko, wcześniej Dyrektor Techniczny.

W okresie od 1972 roku Zakład Ciepłowniczy przechodził wiele reorganizacji i funkcjonował pod różnymi nazwami w różnych organizmach gospodarczych. Od 1 lipca 1976 roku w ramach reformy administracyjnej Zakład wszedł do struktur Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bielsku Białej jako Zakład Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu obsługujący ciepłownictwo na terenie Oświęcimia, Kęt i Chełmka.

Od 1 października 1991 roku w ramach procesu komunalizacji ZEC Oświęcim wydzielił się ze struktur WPEC Bielsko-Biała i zaczął funkcjonować jako zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu.

W dniu 30.06.1997 roku dokonano przekształcenia zakładu budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która pod nazwą Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej Wydział Gospodarczy w dniu 14.07.1997r. pod numerem RHB 3020.

Od 03.08.1999r. nazwa Spółki została zmieniona i brzmi obecnie: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl