przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »
Szczegóły przetargu: ROZSTRZYGNIĘTY - Sukcesywna dostawa paliw ciekłych dla samochodów będących w dyspozycji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu

 Data publikacji   2017-01-31
 Tytuł ogłoszenia   ROZSTRZYGNIĘTY - Sukcesywna dostawa paliw ciekłych dla samochodów będących w dyspozycji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „przetarg nieograniczony”, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym w PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa paliw ciekłych dla samochodów będących w dyspozycji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu o szacunkowej ilości:

benzyna PB 95 – 4 000 litrów

olej napędowy – 12 000 litrów

2. Termin dostawy: od 1.03.2017 r. do 28.02.2018 r.

3. Kryteria wyboru ofert:

Cena – 100%

a) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną,

b) każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę podając jedną cenę na całość zamówienia.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zaborskiej 144, pokój nr 13 lub na pisemne życzenie oferenta zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

5. Termin i miejsce składania ofert:

Termin: 10.02.2017 r. do godz. 1400.

Miejsce: PEC Sp. z o.o. ul. Zaborska 144 w Oświęcimiu, pokój nr 3.

Oferty można złożyć osobiście, pocztą zwykłą lub kurierską.

6. Osoby uprawnione do kontaktowania z oferentami:

W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

- Wiesława Nagi, tel. 519 053 787, e-mail: w.nagi@pec-oswiecim.com.pl

- Wiesław Mizia, tel. 603 874 373, e-mail: w.mizia@pec-oswiecim.com.pl

W sprawach złożenia oferty:

- Anna Stachoń, tel. 33 842 45 15, e-mail: a.stachon@pec-oswiecim.com.pl

- Łukasz Sajdak, tel. 33 842 61 43, e-mail: l.sajdak@pec-oswiecim.com.pl

 Tryb zamówienia   przetarg nieograniczony
 Rodzaj zamówienia   dostawa
 Numer postępowania   TT-229/30-116/2017
 Data składania ofert   2017-02-10
 Pliki do pobraniaPOGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl