przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »
Szczegóły przetargu: ROZSTRZYGNIĘTY - Dostawa przyrządów i urządzeń pomiarowych (ciepłomierzy i wodomierzy)

 Data publikacji   2017-03-22
 Tytuł ogłoszenia   ROZSTRZYGNIĘTY - Dostawa przyrządów i urządzeń pomiarowych (ciepłomierzy i wodomierzy)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „przetarg nieograniczony”, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym w PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu.


Postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Przedmiot zamówienia i termin dostawy:


Dostawa przyrządów i urządzeń pomiarowych (ciepłomierzy i wodomierzy) w dwóch etapach w terminie: I etap do dnia 4.05.2017 r., II etap do dnia 2.06.2017 r.

2. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Kryteria wyboru ofert:

Cena – 100%

1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta posiadająca najniższą cenę na poszczególną grupę podaną w złotych polskich.

2) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę podając jedną wartość na całość lub na daną grupę zamówienia..

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13 lub na pisemne życzenie oferenta zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

5. Termin i miejsce składania ofert:

1) Termin: 31.03.2017 r. do godz. 1400.

2) Miejsce: PEC Sp. z o.o. ul. Zaborska 144 w Oświęcimiu, pokój nr 3.

Oferty można złożyć osobiście, pocztą zwykłą lub kurierską.

6. Osoby uprawnione do kontaktowania z oferentami

W sprawach przedmiotu zamówienia:

- Adrian Małecki, tel. 512 026 485, e-mail: a.malecki@pec-oswiecim.com.pl

- Paweł Lasatowicz, tel. 519 053 785, e-mail: p.lasatowicz@pec-oswiecim.com.pl

W sprawach formalnych:

- Łukasz Sajdak - tel. 733 555 563, e-mail: l.sajdak@pec-oswiecim.com.pl

- Anna Stachoń, tel. 33 842 45 15, e-mail: a.stachon@pec-oswiecim.com.pl

 Tryb zamówienia   przetarg nieograniczony
 Rodzaj zamówienia   dostawa
 Numer postępowania   TT-229/134-690/2017
 Data składania ofert   2017-03-31
 Pliki do pobraniaPOGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl