przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »
Szczegóły przetargu: ROZSTRZYGNIĘTY - Dostawa materiału systemu rur preizolowanych

 Data publikacji   2017-07-04
 Tytuł ogłoszenia   ROZSTRZYGNIĘTY - Dostawa materiału systemu rur preizolowanych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „przetarg nieograniczony”, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującym w PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu.


Postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Przedmiot zamówienia i termin dostawy:


DOSTAWA materiału systemu rur preizolowanych dla nw. zadań:


1) „Budowa i rozbiórka sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Różanej” na dzień
8.08.2017 r.
2) „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku bn przy ul. Unii Europejskiej” na dzień
8.08.2017 r.
3) „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku mieszkalnego przy ul. Bulwary” na dzień
8.08.2017 r.
4) „Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku biurowego przy ul. Bulwary” na dzień
8.08.2017 r.
5) „Materiały dodatkowe” na dzień
8.08.2017 r.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Kryteria wyboru ofert:

Cena – 100%

1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta posiadająca najniższą cenę.

2) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę podając jedną wartość na całość zamówienia.

4.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13 lub na pisemne życzenie oferenta zostanie wysłana pocztą elektroniczną.

5. Termin i miejsce składania ofert:

1) Termin: 14.07.2017 r. do godz. 1400.

2) Miejsce: PEC Sp. z o.o. ul. Zaborska 144 w Oświęcimiu, pokój nr 3.

Oferty można złożyć osobiście, pocztą zwykłą lub kurierską.

6. Osoby uprawnione do kontaktowania z oferentami

W sprawach przedmiotu zamówienia:

- Łukasz Sajdak - tel. 733 555 563, e-mail: l.sajdak@pec-oswiecim.com.pl

W sprawach formalnych:

- Anna Stachoń, tel. 33 842 45 15, e-mail: a.stachon@pec-oswiecim.com.pl

 Tryb zamówienia   przetarg nieograniczony
 Rodzaj zamówienia   dostawa
 Numer postępowania   TT-229/319-2950/2017
 Data składania ofert   2017-07-14
 Pliki do pobraniaPOGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl