przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »
Szczegóły przetargu: ZAKOŃCZONE - Sprzedaż tokarki kłowej

 Data publikacji   2017-10-11
 Tytuł ogłoszenia   ZAKOŃCZONE - Sprzedaż tokarki kłowej

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie przeprowadzania przetargów na sprzedaż środków trwałych obowiązującym w PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu (do wglądu w siedzibie PEC Sp. z o.o.).


Forma przeprowadzenia przetargu:
Przetarg pisemny (zbieranie ofert).

Przedmiot sprzedaży:
Tokarka kłowa – szt. 1.

1. Typ: TUJ 50-2500

2. Rok produkcji: 1979

3. Średnica toczenia:

 • nad łożem - 530mm,
 • nad suportem – 330mm,
 • w wybraniu mostka – 760mm

4. Średnica przelotu wrzeciona - 56mm

5. Rozstaw kłów - 2500mm

6. Zakres prędkości obrotowych (obr/min) - 25÷1800

7. Wymiary gabarytowe:

 • długość - 4920mm
 • szerokość – 1190mm
 • wysokość - 135mm
 • ciężar obrabiarki 2500kg

Cena wywoławcza: 15 000,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 1 500,00 zł gotówką w kasie Spółki lub przelewem na konto bankowe PEC Sp. z o.o.: 46 1240 4748 1111 0000 4877 0390 do dnia 7.11.2017 r. godz. 11.30 (przy wpłacie wadium w formie przelewu środki winny znajdować się do upływu tego terminu na rachunku Spółki).

2. Złożenie pisemnej oferty zgodnie z ogłoszeniem, opatrzonej hasłem: "Oferta - przetarg sprzedaż tokarki kłowej" w terminie do dnia 7.11.2017 r. godz. 11.45 na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7.11.2017 r. o godz. 12.00. Podczas otwarcia ofert mogą być obecne podmioty, które składały oferty w przetargu. PEC Sp. z o.o. nie udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot sprzedaży.

Wymagania dotyczące oferty:

Oferta, pod rygorem odrzucenia winna zawierać:

 1. Imię, nazwisko, nr telefonu i adres oferenta lub w przypadku firmy, NIP, REGON, siedzibę i nr telefonu.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty oraz rachunek bankowy, na który ma być zwrócone wadium.
 4. Termin związania ofertą - 30 dni.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania: oswiadczenie_ODO.doc).

Informacje dodatkowe:

 1. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym.
 4. Wadium przechodzi na rzecz PEC Sp. z o.o. w przypadku, gdy nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie wpłaci ceny w całości.
 5. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość kontynuacji przetargu w formie licytacji w wyznaczonym terminie, jak też odwołania przetargu i unieważnienia bez podania przyczyny.
 7. Tokarka kłowa będąca przedmiotem przetargu może być oglądana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 do dnia 6.11.2017 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel. 33 842 61 43 wew. 51 lub 33 842 22 84 w godz. od 7.00 do 15.00.
 8. Osoba upoważniona do kontaktów i udzielania informacji: Wiesław Mizia lub Bogdan Obstarczyk.

 Tryb zamówienia   przetarg nieograniczony
 Rodzaj zamówienia   sprzedaż
 Numer postępowania   TT-229/478-3832/2017
 Data składania ofert   2017-11-07
 Pliki do pobraniaPOGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl