przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »

Opis systemu   


Źródło ciepła
PEC Sp. z o.o. kupuje ciepło, dla układu grzewczego miasta Oświęcimia, z Elektrociepłowni EC-1 należącej do przedsiębiorstwa "Synthos Dwory 7 Sp z o.o. S.K.A." w Oświęcimiu. Bezpośrednim źródłem ciepła w Elektrociepłowni jest zespół wymienników para-woda i blok ciepłowniczy z kotłem WP-70. Moc zainstalowana źródła ciepła dla potrzeb układu grzewczego miasta wynosi 120 MW. W źródle ciepła regulowana jest temperatura nośnika ciepła, w zależności od temperatury zewnętrznej zgodnie z ustaloną tabelą temperatur oraz ustalane jest natężenie przepływu dla poszczególnych magistral c.o.

Sieci ciepłownicze
Sieć ciepłownicza PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu o parametrach nośnika ciepła 135/70°C składa się z dwóch ciągów ciepłowniczych tj. magistrali "Północ" i magistrali "Południe". Określenie "Północ" i Południe" wynika z tego, która część miasta zasilana jest z danego ciągu. Obydwie magistrale c.o. są ze sobą połączone spinkami w dwóch miejscach tj. w rejonie ul. Słowackiego (komora K-13) i w rejonie ul. Zaborskiej (komora K-24). Spięcia te pozwalają na regulację obciążeń poszczególnych odcinków magistral c.o. i zasilania węzłów grupowych z innej magistrali w przypadku wystąpienia awarii na jednej z nich.
Po transformacji w grupowych lub indywidualnych węzłach cieplnych energia cieplna dostarczana jest do odbiorców zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi przy pomocy nośnika ciepła o parametrach 80/60°C.


Poniższa tabela obrazuje długości sieci z podziałem na technologię wykonania.

technologia sieć cieplna zewn. instalacje odbiorcze razem
napowietrzna 6 862 mb - 6 862 mb
kanałowa 12 705 mb 17 564 mb 30 269 mb
preizolowana 15 494 mb 12 189 mb 27 683 mb
OGÓŁEM 35 061 mb 29 753 mb 64 814 mb

Reasumując, łączna długość sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych wynosi 64 814 mb. Sieci wykonane w nowej technologii tj. preizolacji stanowią ok. 40% łącznej długości.

Dla transformacji parametrów czynnika grzewczego i dostawy ciepła eksploatowanych jest:
¤ 29 grupowych stacji wymienników będących własnością PEC Sp. z o.o.,
¤ 13 indywidualnych stacji wymienników będących własnością PEC Sp. z o.o.,
¤ 6 grupowych stacji wymienników będących własnością odbiorcy a eksploatowanych przez PEC Sp. z o.o.,
¤ 15 indywid. stacji wymienników będących własnością odbiorcy a eksploatowanych przez PEC Sp. z o.o.,
¤ 433 indywidualnych węzłów cieplnych będących własnością i w eksploatacji odbiorcy.Odbiorcy ciepła
PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu obsługuje 1490 odbiorców ciepła, z czego największymi odbiorcami są:
Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez "EURODOM" Sp. z o.o. o łącznej mocy zam. 13,96 MW,
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlanka" 12,43 MW,
Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez P.H.U. "MEDIATOR" 7,51 MW.
Pozostali odbiorcy ciepła to odbiorcy komunalni, handel i usługi, instytucje użyteczności publicznej, zakłady pracy oraz odbiorcy indywidualni.

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
tel. (Dyspozytor Pogotowia Ciepłowniczego): +48 33 84 222 84
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl