przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko »


 

Pozyskanie środków unijnych- 30.06.2017 r.   


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w wyniku rozstrzygniętego pierwszego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. ,,Modernizacja Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu, polegająca na rozbiórce istniejących odcinków sieci napowietrznej i budowie sieci 2xDn350 mm w technologii rur preizolowanych”.

Wartość projektu została określona na kwotę 1.311.645,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko oraz Unii Europejskiej z Funduszu Spójności wynosi 419.000,00 zł.

Celem realizacji projektu są działania wspierające gospodarkę niskoemisyjną w kraju. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zmniejszenie strat ciepła na przesyle. Planowana wielkość zmniejszenia energii pierwotnej wynosi ok. 711 GJ/rok, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ok. 73 Mg CO2/rok.

W roku 2017 PEC Sp. z o.o. sporządzi dokumentację techniczną oraz pozyska pozwolenie na budowę, a ponadto zostanie zorganizowane postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych na realizację przedmiotowego zadania. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane do 31.12.2018 r.

Ponadto informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem stworzyła narzędzie do zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
wypełnić formularz, który znajduje się na stronie:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl