przetarg      ogłoszenia    
   Strona główna PEC Oświęcim
   Pogotowie ciepł.
Zobacz wszystko » 

Pozyskanie środków unijnych- 26.10.2020 r.   


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w wyniku rozstrzygniętego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej na Os. Chemików w Oświęcimiu".

Wartość projektu została określona na kwotę 3.122.198,75 zł, natomiast wysokość dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko oraz Unii Europejskiej z Funduszu Spójności wynosi 1.910.381,25 zł.

Celem realizacji projektu są działania wspierające gospodarkę niskoemisyjną w kraju. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zmniejszenie strat ciepła na przesyle. Planowana wielkość zmniejszenia energii pierwotnej wynosi ok. 2.347,35 GJ/rok, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ok. 300,75 Mg CO2/rok.

W roku 2020 PEC Sp. z o.o. sporządzi dokumentację techniczną oraz pozyska pozwolenie na budowę. W I kwartale roku 2021 zostanie zorganizowane postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych na realizację przedmiotowego zadania. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane do 31.12.2022 r.

Ponadto informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem stworzyła narzędzie do zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
wypełnić formularz, który znajduje się na stronie:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/Zakończenie inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych- X 2018 r.    


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że zrealizowało modernizację Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Zadanie inwestycyjne polegało na rozbiórce istniejących odcinków sieci napowietrznej i budowie sieci 2xDn350 mm w technologii rur preizolowanych

Wartość projektu wynosi 1.252.696 zł, natomiast wysokość dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko oraz Unii Europejskiej z Funduszu Spójności wynosi 379.240 zł. Poprzez realizację inwestycji zostanie osiągnięty cel projektu, polegający na działaniu wspierającym gospodarkę niskoemisyjną w mieście. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zmniejszenie strat ciepła na przesyle. Planowana wielkość zmniejszenia energii pierwotnej wynosi ok. 711 GJ/rok, co przekłada się na spadek emisji gazów cieplarnianych w ilości ok. 73 Mg CO2/rok.

Należy nadmienić, że realizacja projektu poprawi jakość powietrza w mieście, jak również wpłynie na wzrost jakości świadczonych usług przez przedsiębiorstwo poprzez zwiększenie niezawodności dostawy ciepła, biorąc pod uwagę, że wymieniony odcinek sieci ciepłowniczej stanowił jeden z najstarszych ciepłociągów w miejskim systemie ciepłowniczym. Ponadto w związku z zastosowaniem nowej technologii rur preizolowanych, nastąpi obniżenie kosztów przesyłu ciepła, co wpłynie również na racjonalizację ceny za usługi przesyłowe.

Pozyskanie środków unijnych- 30.06.2017 r.   


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w wyniku rozstrzygniętego pierwszego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. ,,Modernizacja Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu, polegająca na rozbiórce istniejących odcinków sieci napowietrznej i budowie sieci 2xDn350 mm w technologii rur preizolowanych”.

Wartość projektu została określona na kwotę 1.311.645,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko oraz Unii Europejskiej z Funduszu Spójności wynosi 419.000,00 zł.

Celem realizacji projektu są działania wspierające gospodarkę niskoemisyjną w kraju. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie zmniejszenie strat ciepła na przesyle. Planowana wielkość zmniejszenia energii pierwotnej wynosi ok. 711 GJ/rok, natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ok. 73 Mg CO2/rok.

W roku 2017 PEC Sp. z o.o. sporządzi dokumentację techniczną oraz pozyska pozwolenie na budowę, a ponadto zostanie zorganizowane postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych na realizację przedmiotowego zadania. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane do 31.12.2018 r.

Ponadto informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem stworzyła narzędzie do zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
lub
wypełnić formularz, który znajduje się na stronie:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE PEC
993
Pogoda


Szybkie linki


O firmie

System ciepłowniczy

Pogotowie ciepłownicze

 


Podaj stan licznika

Jak podłączyć się do sieci

Jak podpisać umowę sprzedaży

Kontakt


PEC Oświęcim Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 144
tel.: +48 33 842 22 45
tel. (Dyspozytor Pogotowia Ciepłowniczego): +48 33 84 222 84
fax: +48 33 842 61 43
e-mail: pec@pec-oswiecim.com.pl

Pełne dane kontaktowe i mapa dojazdu »
BIP
© 2011 PEC Oświęcim Projektowanie stron internetowych FHU Jakimowicz czaniec.pl